عمیق را نفس بکش

عمیق را نفس بکش

عمیق را نفس بکش افسردگی،از جمله بیما ری های نا توا ن کننده ای است که امروزه گروه وسیعی از افراد با آن دست به گریبان هستند.این بیماری توانای فرد را در عملکرد،تفکر و احساس، تحت تأثیر قرار می دهد و به نوعی مشکل خلقی خاصی است که با اندوه،یأس و ناامیدی فراگیر مشخص می…

واکاوی طلاق عاطفی

واکاوی طلاق عاطفی

واکاوی طلاق عاطفی خانواده به لحاظ قدمت، ابتدایی ترین و از لحاظ گستردگی، جهانشمول ترین نهاد اجتماعی است . روابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب درخانواده شکل میگیرد و هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده و به تبع آن جامعه از ثبات و استحکام بیشتري برخوردار است. خانواده یک واحد…

کلیات مهندسی نفت

کلیات مهندسی نفت

کلیات مهندسی نفت اهمیت رو به افزایش نفت طبیعی به عنوان یکی از حامل های تمیز انرژی و وجود منابع عظیم آن در جهان کشورها را به شناسایی، اکتشاف، بهره برداری، تولید،تبدیل و تجارت نفت و گازتشویق و ترغیب کرده است. در این زمینه، سرمایه گذاری های گسترده ای در طول صد سال گذشته به…

مادر معناگرا کودک خلاق

مادر معناگرا کودک خلاق

مادر معناگرا کودک خلاق مطالعات نشان داده که خلاقیت عنصر مهمی در زندگی کودکان بوده و می تواند در جنبه های مختلفی از زندگی نقش بسزایی داشته باشد. چگونگی شرایط پیرامون کودکان و نحوه تعامل با آن ها می تواند بر بروز و شکوفایی خلاقیت کودکان موثر باشد و به عبارتی ویژگی های اجتماعی و…

تاثیر نوسانات ارزش پول

تاثیر نوسانات ارزش پول

تاثیر نوسانات ارزش پول بشر اولیه در اقتصاد خود معیشتی، تا وقتی که تولید، اضافه بر مصرف نداشت، نیازی به مبادله پیدا نکرد؛ اما با تقسیم کار ابتدایی و ایجاد تخصص، تولید مازاد بر مصرف و هم چنین تنوع در تولیدات پیدا شد. کالاهای متنوع برای او مطلوبیت‌های متفاوتی ایجاد می‌نمود. برای دستیابی به کالاهای…

روشهای بهبود عملکرد آیرودینامیکی در بالگرد

روشهای بهبود عملکرد آیرودینامیکی در بالگرد

روشهای بهبود عملکرد آیرودینامیکی در بالگرد سالهای متمادی است که استفاده بالگردها برای سرعت بخشی، سازماندهی و مدیریت بحران، توسط رسانه‌ها و سرویسهای خبری در سراسر دنیا گزارش می‌شود. از عملیات تهاجمی در جنگ ویتنام گرفته تا نجات کشتیهای طوفان زده در اقیانوسها، از پروازهای تفریحی تا امداد رسانی و اورژانس هوایی، از پشتیبانی هیئت‌های…

تاثیرات فرهنگی،اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

تاثیرات فرهنگی،اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده

تاثیرات فرهنگی،اجتماعی رسانه های نوین بر روابط خانواده ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را در مسیرهای جدیدی قرارداده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیب­هاى ناشى  ازتحولات در عرصه های فرهنگی…

اثر بخشی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری پي بردن به چند و چون فعاليت ها و اقدامات انجام شده و تأثيرات آنها ، از نكات اساسي در نزد سازمان ها و مجريان پروژه ها است . اين مهم از طريق مطالعات ارزشيابي امكان پذير بوده و طي آن در قالب و شيوه اي علمي از…

شناسایی خطا های امپدانس بالا

شناسایی خطا های امپدانس بالا

شناسایی خطا های امپدانس بالا امروزه انرژی الکتریکی جزء لاینفک زندگی بشری شده است و نقش عمده‌ای در زمینه‌های مختلف جوامع بشری بازی می‌کند. سه بخش عمده‌ی یک سیستم انرژی الکتریکی تولید انرژی الکتریکی، انتقال و توزیع می‌باشند. که وظیفه‌ی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را متناسب با نام خود بر عهده دارند. میزان…

سبک های دلبستگی و رضایت و تعرضات زوجین

سبک های دلبستگی و رضایت و تعرضات زوجین

سبک های دلبستگی و رضایت و تعرضات زوجین خانواده جوهره‌اي زنده و در حال تغييراست كه با استفاده از اعضاي خويش و در جريان ارتباطي دائمي، تعاملي طرح‌دار با يكديگر كل خاص را سازمان‌دهي مي‌كند كه در طول زمان و مكان گسترش مي‌يابد. خانواده را مي‌توان يك واحد عاطفي و شبكه‌اي از روابط درهم تنيده‌اي…