احمد محمود

احمد محمود

بیوگرافی استاد احمد محمود احمد اعطا ملقب‌ به احمد محمود نویسنده ی رمان پرمخاطب همسایه ها است که مدار صفر درجه  و بیش از سیزده اثر دیگر را نیز پیرو مکتب واقع گرایی اجتماعی خلق کرد. احمد محمود را پیشاهنگ نحله ی داستان‌نویسی جنوب ایران  نویسنده‌ ای آگاه به زمانه ی خویش و بینا به مضامین سیاسی می‌ دانند. وی از…