آموزش css به صورت کامل جلسه اول

آموزش css به صورت کامل جلسه اول   آموزش css CSS مخفف کلمات Cascading Style Sheets است. CSS مشخص میکند که عناصر HTML چگونه در صفحات نمایش، کاغذ، و دیگر رسانه ها نمایش یابند. استفاده از CSS باعث صرفه جویی در زمان در هنگام طراحی میشود. CSS طرح بندی چندین صفحه وب را در یک لحظه میتواند مدیریت کند. کد…