شناسایی خطا های امپدانس بالا

شناسایی خطا های امپدانس بالا

شناسایی خطا های امپدانس بالا امروزه انرژی الکتریکی جزء لاینفک زندگی بشری شده است و نقش عمده‌ای در زمینه‌های مختلف جوامع بشری بازی می‌کند. سه بخش عمده‌ی یک سیستم انرژی الکتریکی تولید انرژی الکتریکی، انتقال و توزیع می‌باشند. که وظیفه‌ی تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را متناسب با نام خود بر عهده دارند. میزان…