سایت شخصی

سایت شخصی چیست و چه کاربردی دارد در ابتدای این مطلب باید عنوان کرد که با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نفوذ هر چه تمام تر اینترنت در تمامی مشاغل و حرفه های دنیا هر روز نیاز اشخاص حرفه ای در تمامی زمینه های تجاری ، علمی ، فرهنگی ، هنری و سیاسی…